IČO: 186 29 059


Kontakt:

Haima CZ se sídlem:
Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006

Tel.: 777 650 600 

Členství

Povinnosti a práva člena občanského sdružení Haima CZ

  • Člen má právo zúčastnit se všech akcí Haimy.
  • Člen má právo volit a být volen do orgánů Haimy, předkládat návrhy a být informován o činnosti Haimy.
  • Na schůzích, kterých se účastní, má právo hlasovat.
  • Člen je povinen zaplatit roční příspěvek.

Pozn: výše členského příspěvku je dobrovolná, minimálně 100 Kč ročně.

Členský příspěvek může být zaslán v hotovosti na adresu:

Haima CZ
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5

nebo bankovním převodem na účet u Komerční banky: 18230-111/0100, Variabilní symbol: 5555

 

Příští schůzka HAIMY → viz aktuality

 

On-line přihláška členství - prosíme o vyplnění následujícího formuláře.

pozn: údaje označené * je nutné vyplnit!

Osobní údaje
Jméno a příjmení:*
Datum narození:

Adresa
Ulice a č.p.:*
PSČ, Místo:*

Kontaktní údaje
Telefon:
E-mail:*
Poznámka:

Zodpovězte kontrolní (protispamovou) otázku:
Kolik je tři plus sedm (pište číslo)
*